Danh sách Số báo danh thí sinh dự thi sát hạch cấp GPLX ô tô ngày 22/12/2017 (SBD 001-200)

Trung tâm đào tạo lái xe T&T thông báo danh sách SBD thí sinh dự thi sát hạch cấp GPLX ô tô ngày 22/12/2017. 

Yêu cầu:

+ Thí sinh dự thi có mặt đúng giờ

+ Mang theo CMTND hoặc Hộ chiếu còn thời hạn

+ Mang theo Photo và bản chính GPLX (PET) nếu có

+ Cần hỗ trợ: Tel: 02462.534.283 (giờ hành chính 8h-17h)

STT         SBD        HỌ VÀ TÊN          NGÀY SINH         SỐ CMT                HẠNG   KHÓA

1              1              HOÀNG THỊ KHÁNH AN 15/03/1998         001198000374    B1           B1TÐK24

2              2              BÙI NGỌC ANH 29/12/1993         001193001872    B2           B2K96

3              3              CAO TUẤN ANH                27/04/1982         001082018452    B2           B2K96

4              4              ĐINH THỊ VÂN ANH         06/01/1987         030187000192    B2           B2K95

5              5              KHUẤT THỊ MAI ANH      05/10/1971         011520314           B1           B1TÐK24

6              6              LÃ HOÀNG ANH                19/03/1995         013148625           B2           B2K96

7              7              LÊ ĐỨC ANH       05/07/1999         001099010294    B2           B2K96

8              8              LÊ VĂN ANH       25/12/1981         031248826           B2           B2K96

9              9              LÊ VIỆT ANH       26/09/1999         001099002224    B2           B2K96

10           10           MÃ HOÀNG ANH             23/09/1985         012328278           B2           B2K96

11           11           NGÔ TUẤN ANH               09/10/1986         001086000976    B2           B2K95

12           12           NGUYỄN DUY ANH          17/09/1992         001092012327    B1           B1TÐK23

13           13           NGUYỄN DUY ANH          25/08/1995         001095005562    B2           B2K96

14           14           NGUYỄN HOÀNG ANH   16/07/1992         012853103           B2           B2K96

15           15           NGUYỄN LƯU ANH          28/04/1993         017113054           B2           B2K95

16           16           NGUYỄN NGỌC ANH      03/03/1992         013223385           B2           B2K95

17           17           NGUYỄN QUANG ANH  08/10/1999         017511363           B2           B2K96

18           18           NGUYỄN THÀNH ANH    03/05/1988         013670817           B2           B2K96

19           19           NGUYỄN THỊ NGỌC ANH              20/09/1975         012103113           B1           B1TÐK22

20           20           NGUYỄN THỊ VÂN ANH  03/06/1992         012948503           B1           B1TÐK24

21           21           NGUYỄN VĂN ANH         03/01/1990         151817190           B2           B2K94

22           22           NGUYỄN VĂN ANH         29/05/1979         111324197           B2           B2K95

23           23           NGUYỄN VIỆT ANH          06/01/1994         001094003523    B2           B2K96

24           24           TRẦN THẾ ANH  21/08/1992         173546877           C             CK22

25           25           VŨ LAN ANH      23/12/1993         163185455           B2           B2K96

26           26           HOÀNG THỊ KIM ÁNH     19/08/1985         013643576           B2           B2K96

27           27           LÊ VĂN ÁNH       10/08/1976         162354912           B2           B2K93

28           28           NGUYỄN ĐỨC ẢNH         18/10/1942         001042000027    B2           B2K93

29           29           NGUYỄN ĐÌNH BA            11/07/1955         040055000047    B2           B2K91

30           30           NGUYỄN TIẾN BẮC          10/12/1990         013042410           B2           B2K96

31           31           DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH               20/03/1983         012822067           B2           B2K96

32           32           VŨ NGỌC BÍCH 29/10/1983         012408832           B1           B1TÐK24

33           33           NGÔ XUÂN BÌNH             19/10/1998         036098002749    B2           B2K84

34           34           NGUYỄN HỮU BÌNH        05/08/1995         013151969           B2           B2K96

35           35           NGUYỄN THANH BÌNH   08/03/1973         011657768           B2           B2K96

36           36           PHÙNG VĂN BÌNH           20/01/1991         006091000010    C             CK23

37           37           VI QUÝ BÌNH      10/03/1983         131234152           B2           B2K95

38           38           NGUYỄN VĂN CAO          30/04/1984         131653824           B2           B2K95

39           39           ĐẶNG THỊ MINH CHÂM 20/12/1987         012611933           B2           B2K94

40           40           BÙI GIA CHÂU   07/05/1991         151854122           C             CK23

41           41           VŨ THỊ HẢI CHÂU             10/07/1985         017111474           B2           B2K93

42           42           ĐỖ VĂN CHIẾN  29/05/1987         112194214           B2           B2K96

43           43           LỤC XUÂN CHINH            05/11/1986         070756020           B2           B2K96

44           44           DƯƠNG QUỐC CHÍNH   10/06/1987         001087010070    B2           B2K96

45           45           HOÀNG VĂN CHUYẾN    07/08/1984         036084000114    B2           B2K96

46           46           BÙI MẠNH CƯỜNG         06/04/1997         001097001639    B2           B2K95

47           47           LÔ NGUYỄN CƯỜNG      20/09/1978         082298531           B2           B2K96

48           48           NGUYỄN MẠNH CƯỜNG              20/07/1985         186369421           C             CK22

49           49           NGUYỄN VĂN CƯỜNG  02/04/1984         038084000193    B2           B2K94

50           50           NGUYỄN VĂN CƯỜNG  02/01/1991         187072024           B2           B2K87

51           51           PHẠM HÙNG CƯỜNG    20/11/1982         001082021214    B2           B2K95

52           52           PHẠM QUỐC CƯỜNG    29/01/1999         001099012450    B2           B2K94

53           53           NGUYỄN CÔNG ĐẠI        08/07/1997         061015945           B2           B2K96

54           54           NGUYỄN THỊ ĐẬM           22/11/1984         034184002114    B2           B2K96

55           55           NGUYỄN HẢI ĐĂNG        24/10/1997         013422379           B2           B2K95

56           56           NGUYỄN TIẾN ĐẠT          18/11/1989         013064556           B1           B1TÐK24

57           57           PHÙNG CÔNG ĐẠT         22/09/1992         163867872           B2           B2K96

58           58           TRƯƠNG HOÀNG ĐẠT   28/03/1993         001093013947    B2           B2K96

59           59           LÊ VĂN DIỄN      16/12/1996         033096000180    B2           B2K95

60           60           VŨ VĂN DIỄN    05/10/1975         162376865           B2           B2K95

61           61           NGUYỄN BÁ ĐIỆP             15/09/1963         88060902             B2           B2K96

62           62           NGUYỄN THỊ ĐIỀU           06/10/1980         145568222           B2           B2K93

63           63           PHAN XUÂN ĐĨNH           09/11/1985         162803286           B2           B2K96

64           64           CÁP THỊ DỊU       07/07/1993         174078193           B2           B2K96

65           65           NGUYỄN THÀNH ĐOÀN 15/10/1983         013494622           B2           B2K96

66           66           NGUYỄN VĂN ĐÔNG      06/05/1982         172255593           B2           B2K95

67           67           CAO MẠNH ĐỨC              18/01/1996         135665403           B2           B2K95

68           68           LÊ TRUNG ĐỨC 26/11/1999         031099001131    B2           B2K96

69           69           NGUYỄN VĂN ĐỨC         24/04/1993         173392453           B2           B2K96

70           70           PHẠM ANH ĐỨC              21/10/1990         145422225           B2           B2K90

71           71           VÕ MINH ĐỨC  04/12/1970         011438935           B2           B2K95

72           72           VÕ HƯƠNG DUNG          29/07/1998         013605974           B1           B1TÐK21

73           73           LÊ XUÂN DŨNG                15/10/1985         172244938           B2           B2K88

74           74           NGUYỄN HỮU DŨNG     13/02/1981         011937082           B2           B2K96

75           75           NGUYỄN VIỆT DŨNG      29/01/1986         001086017531    B2           B2K96

76           76           NGUYỄN XUÂN DŨNG   30/03/1974         027074000136    B2           B2K96

77           77           PHAN TIẾN DŨNG            27/02/1983         183398019           B2           B2K96

78           78           TẠ VĂN DŨNG  30/10/1988         001088015956    B2           B2K96

79           79           VŨ VĂN DŨNG 13/01/1996         142795116           B2           B2K96

80           80           VŨ VIỆT DŨNG  01/04/1988         022088000001    B2           B2K96

81           81           ĐÔNG DƯƠNG 14/09/1973         112122775           B2           B2K95

82           82           HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG           03/02/1985         131509590           B2           B2K95

83           83           NGUYỄN THÙY DƯƠNG                18/09/1998         027198000024    B1           B1TÐK24

84           84           VŨ QUÝ DƯƠNG              20/06/1975         070512398           B2           B2K90

85           85           LÊ NGỌC ĐƯỜNG            03/02/1937         010155275           B1           B1TÐK24

86           86           NGUYỄN HỮU ĐƯỜNG 07/03/1992         001092013524    B2           B2K96

87           87           ĐỖ VĂN DUY      14/11/1996         174540633           B2           B2K96

88           88           MAI ĐỨC DUY   28/02/1999         001099003649    B2           B2K96

89           89           MAI QUANG DUY            05/07/1994         163199217           B2           B2K64

90           90           PHẠM TIẾN DUY               09/03/1994         031094005101    B2           B2K94

91           91           TRẦN ANH DUY 02/12/1992         001092003407    B2           B2K95

92           92           TRẦN NGỌC DUY             03/08/1985         031328619           B1           B1TÐK23

93           93           TRẦN THỊ DUYÊN              02/12/1978         001178003176    B2           B2K96

94           94           NGÔ VĂN GIANG            29/09/1987         172877644           B2           B2K94

95           95           NGUYỄN THÀNH GIANG               03/10/1990         113417857           B2           B2K95

96           96           PHAN HẢI GIANG            03/04/1977         001077009908    B2           B2K96

97           97           TRẦN HƯƠNG GIANG    05/11/1983         012144054           B2           B2K94

98           98           ĐỖ VĂN HÀ        17/06/1981         168046192           B2           B2K96

99           99           HOÀNG TIẾN HÀ               02/01/1980         017106514           B2           B2K96

100         100         LÊ THỊ THANH HÀ             31/08/1979         011935756           B1           B1TÐK23

101         101         NGUYỄN ĐĂNG HÀ         17/05/1995         013159632           B2           B2K96

102         102         NGUYỄN SƠN HÀ             21/05/1976         031076001567    B2           B2K93

103         103         NGUYỄN THANH HÀ       26/01/1997         013554592           B2           B2K96

104         104         NGUYỄN THỊ HÀ               14/09/1984         006184000018    B2           B2K96

105         105         NGUYỄN THỊ HẢI HÀ       04/10/1978         011857367           B2           B2K94

106         106         PHẠM THỊ HÀ    11/02/1984         142211233           B2           B2K94

107         107         ĐỖ VĂN HẢI       11/10/1990         012891834           B2           B2K96

108         108         PHẠM DANH HẢI             01/07/1975         026075000004    B2           B2K96

109         109         QUÁCH QUANG HẢI       07/01/1980         001080007016    B2           B2K95

110         110         TRẦN DANH HẢI               29/09/1990         027090000059    B2           B2K96

111         111         VŨ PHI HẢI         02/03/1984         037084000358    B2           B2K93

112         112         CAO THỊ HẰNG  28/01/1984         036184000462    B1           B1TÐK23

113         113         ĐÀM MINH HẰNG           30/12/1997         017497791           B2           B2K96

114         114         ĐÀO THU HẰNG               08/05/1988         001188012226    B2           B2K96

115         115         ĐỖ THU HẰNG  08/11/1981         111529996           B1           B1TÐK23

116         116         GIANG THỊ HẰNG            05/07/1975         037175001137    B2           B2K94

117         117         NGUYỄN NHƯ THANH HẰNG      25/08/1998         001198000721    B2           B2K95

118         118         NGUYỄN THỊ HẰNG         05/10/1987         036187000358    B2           B2K96

119         119         NGUYỄN THU HẰNG       09/10/1998         013554599           B2           B2K96

120         120         PHẠM THỊ THU HẰNG    08/11/1984         013243170           B2           B2K84

121         121         PHẠM THỊ THU HẰNG    22/03/1990         101009692           B2           B2K95

122         122         LÊ THỊ HỒNG HẠNH         08/04/1977         011883593           B1           B1TÐK24

123         123         TRẦN VĂN HẠNH             16/06/1985         034085002984    B2           B2K95

124         124         TRỊNH THỊ HẠNH              23/07/1984         112510848           B1           B1TÐK23

125         125         NGUYỄN THÀNH HÀO    19/07/1992         017092000035    B2           B2K96

126         126         NGUYỄN DUY HẢO          07/02/1983         145087056           B2           B2K94

127         127         BẾ VĂN HẬU      28/09/1998         001098009076    B2           B2K96

128         128         TRẦN VĂN HẬU                01/05/1982         001082004134    C             CK23

129         129         NGUYỄN THANH HIẾN   02/08/1987         142267147           B2           B2K94

130         130         BÙI THỊ THU HIỀN            13/10/1991         017044346           B1           B1TÐK24

131         131         ĐINH THỊ HIỀN   26/07/1983         017127988           B1           B1TÐK24

132         132         LÊ THỊ THU HIỀN               10/05/1986         012379317           B1           B1TÐK18

133         133         NGUYỄN THỊ THU HIỀN  25/08/1990         013020447           B1           B1TÐK24

134         134         ĐÀO MINH HIẾU               14/01/1998         034098000020    B2           B2K96

135         135         HOÀNG MINH HIẾU        26/07/1997         152139442           B2           B2K96

136         136         LÊ ĐĂNG HIẾU   23/01/1994         187324748           B2           B2K96

137         137         NGUYỄN MINH HIẾU      19/10/1996         030096000851    C             CK23

138         138         NGUYỄN TIẾN HIẾU         30/09/1993         151975723           B2           B2K96

139         139         NGUYỄN TRUNG HIẾU   10/02/1998         013567844           B2           B2K95

140         140         NGUYỄN VĂN HIẾU         03/09/1986         001086018292    B2           B2K95

141         141         NGUYỄN THỊ NHƯ HOA 12/11/1982         012777076           B2           B2K89

142         142         NGUYỄN THỊ YẾN HOA   11/01/1991         145401346           B1           B1TÐK24

143         143         BÙI THANH HOÀN           12/09/1990         036090003216    B2           B2K96

144         144         PHẠM NGỌC HOÀN        25/09/1973         011613479           C            

145         145         CẦM NGỌC HOÀNG       12/09/1996         061059128           B2           B2K95

146         146         CHU THIÊN HOÀNG         15/04/1985         001085019631    B2           B2K95

147         147         NGUYỄN PHẠM HỒNG HOÀNG 27/08/1996         013294439           B2           B2K96

148         148         TRẦN MẠNH HOÀNG     10/08/1990         183655922           B2           B2K96

149         149         NGUYỄN THÁI HỌC         27/04/1993         036093000396    B2           B2K96

150         150         TĂNG VĂN HỌC                30/06/1984         012555427           B2           B2K96

151         151         VŨ VĂN HỌC     11/11/1981         030081003161    B2           B2K96

152         152         NGUYỄN MINH HỒNG   18/02/1985         035085003058    B2           B2K96

153         153         NGUYỄN KHẮC HỢP        01/06/1987         172286169           B2           B2K96

154         154         ĐỖ VĂN HUẤN  20/07/1983         035083001547    B2           B2K96

155         155         NGUYỄN THỊ HUỆ             25/07/1987         001187017532    B2           B2K96

156         156         LÊ VIẾT HÙNG    07/12/1989         121983956           B2           B2K94

157         157         LƯU VĂN HÙNG               10/11/1993         082150890           B2           B2K96

158         158         NGÔ MẠNH HÙNG         14/09/1999         036099006884    B2           B2K95

159         159         NGUYỄN HỮU HÙNG     04/09/1979         111768693           B2           B2K94

160         160         NGUYỄN SỸ HÙNG          07/10/1984         001084012716    B2           B2K95

161         161         NGUYỄN TIẾN HÙNG      14/01/1998         013511561           B2           B2K96

162         162         PHAN THẾ HÙNG             08/02/1982         012321341           B2           B2K93

163         163         VŨ ĐÌNH HÙNG                23/10/1974         012187385           B2           B2K96

164         164         NGUYỄN BÁ HƯNG         08/01/1983         040083000137    B2           B2K96

165         165         NGUYỄN DUY HƯNG      13/12/1988         112398016           B2           B2K96

166         166         NGUYỄN DUY HƯNG      10/12/1964         162191364           B2           B2K95

167         167         NGUYỄN NGỌC HƯNG  04/10/1981         001081006443    B2           B2K95

168         168         PHAN LẠC HƯNG             10/02/1974         131056704           B2           B2K47

169         169         TRẦN DUY HƯNG             01/10/1983         131624094           B2           B2K94

170         170         DƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG         31/01/1972         013330792           B1           B1TÐK24

171         171         LẠI THỊ DIỆU HƯƠNG     03/08/1988         012641057           B1           B1TÐK24

172         172         NGUYỄN THANH HƯƠNG             18/12/1988         001188002152    B2           B2K95

173         173         NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG           08/09/1986         013619645           B2           B2K96

174         174         VŨ THỊ THANH HƯƠNG 09/12/1982         013357140           B2           B2K95

175         175         ĐÀO THỊ HƯỜNG             05/04/1987         121758957           B1           B1TÐK22

176         176         LÊ VĂN HƯỞNG                16/04/1983         001083009775    B2           B2K96

177         177         NGUYỄN ÍCH HƯỞNG    07/06/1997         001097014622    B2           B2K96

178         178         DƯƠNG NHẬT HUY         03/01/1992         173364284           B2           B2K96

179         179         NGUYỄN CÔNG HUY       10/05/1989         013256196           B2           B2K95

180         180         NGUYỄN TUẤN HUY       29/07/1974         001074015099    B2           B2K88

181         181         NGUYỄN VĂN HUY          15/12/1988         121865698           B2           B2K94

182         182         PHẠM QUANG HUY        08/03/1997         013412752           B2           B2K96

183         183         TRẦN ĐỨC HUY 20/01/1984         036084006365    B2           B2K96

184         184         TRƯƠNG VIỆT HUY          30/10/1997         194573781           B2           B2K96

185         185         HOÀNG THỊ NGỌC HUYỀN           17/06/1990         163091685           B1           B1TÐK24

186         186         PHẠM THỊ THANH HUYỀN            01/11/1975         013231914           B2           B2K95

187         187         PHẠM THU HUYỀN          15/10/1983         001183000622    B1           B1TÐK24

188         188         HOÀNG NHÂN HUYNH  02/11/1982         034082007137    B2           B2K95

189         189         LÊ QUANG KHẢI               03/12/1990         112518347           B2           B2K96

190         190         ĐỖ THỊ MAI KHANH        21/04/1979         017456264           B1           B1TÐK23

191         191         LÂM NGỌC KHÁNH         21/12/1992         085049371           B2           B2K96

192         192         NGUYỄN NAM KHÁNH  23/02/1991         183888348           B2           B2K95

193         193         TRẦN THỊ KHÁNH             09/11/1986         034186002067    B2           B2K96

194         194         ĐINH TUẤN KHỞI             09/09/1977         111247730           B2           B2K57

195         195         NGUYỄN XUÂN KHỞI     08/12/1991         168386568           B2           B2K93

196         196         BÙI TRUNG KIÊN              07/04/1994         036094001002    B2           B2K96

197         197         CHU VĂN KIÊN  04/05/1989         121850924           B1           B1TÐK24

198         198         ĐOÀN TRÍ KIÊN 08/06/1978         033078002403    B1           B1TÐK23

199         199         NGÔ VĂN KIÊN 15/05/1984         017475453           B2           B2K95

200         200         TRẦN TRUNG KIÊN          31/12/1997         001097014029    B2           B2K96

Bài Viết Mới Cùng chuyên mục

Thi sát hạch lái xe ô tô sẽ thay đổi từ 01/5/2020, lắp thiết bị giám sát cả lý thuyết và thực hành trên đường

Thi sát hạch lái xe ô tô sẽ thay đổi từ 01/5/2020, lắp thiết bị giám sát cả lý thuyết và thực hành trên đường

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, để nâng cao công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 38/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 12 quy định về đào tạo cấp GPLX. Thông tư 38 bổ sung một số điểm mới như quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Học bằng lái xe ô tô

Học bằng lái xe ô tô

Học lái xe oto B2, B1, C uy tín, chất lượng, có bằng nhanh nhất và tỷ lệ đậu hàng đầu Hà Nội. Số sàn, số tự động. Liên hệ Hotline ngay để nhận được thông tin mới nhất về các trương trình khuyến mãi của trung tâm chúng tôi.
Tổng cục đường bộ Việt Nam dự kiến nâng từ 450 câu lên 600 câu hỏi lý thuyết trong thi bằng lái xe ô tô cuối quý I năm 2019

Tổng cục đường bộ Việt Nam dự kiến nâng từ 450 câu lên 600 câu hỏi lý thuyết trong thi bằng lái xe ô tô cuối quý I năm 2019

Tổng cục đường bộ Việt Nam đang sửa đổi bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe. Bộ câu hỏi mới sẽ tăng từ 450 câu lên 600 câu. Dự kiến thời gian áp dụng bộ câu hỏi mới là từ cuối quý I năm 2019.
Xe ô tô Vinfast sẽ ra mắt xớm hơn dự kiến

Xe ô tô Vinfast sẽ ra mắt xớm hơn dự kiến

Ngoài 4 mẫu ô tô trên, trong ngày tiếp Thủ tướng về thăm tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô Vinfast ngày 13/05/2018 thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thông báo sẽ sản xuất thêm cả mẫu xe bus điện.

LIÊN HỆ - TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ

Dạy lái xe T&T liên tục tuyển sinh học lái xe các hạng. Thi nhanh nhất toàn quốc với chi phí trọn gói rẻ nhất, Uy tín, chất lượng, Đỗ hàng đầu toàn quốc

Dạy lái xe T&T
Địa chỉ chính: 204 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cơ sở: HH2A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở: Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 093 464 5779 -0868 277 275 - 037 637 7575

Email: daotaolaixe.nt@gmail.com

Học lái xe ô tô – xe máy tại Hà Nội

Ngọc Mai: 093 464 5779
Thanh An: 0868 277 275