Trung tâm đào tạo lái xe T&T thông báo Số báo danh lịch thi sát hạch cấp GPLX ngày 03.11.2017.

Dưới đây là danh sách SBD thí sinh dự thi sát hạch cấp GPLX ngày 03.11.2017 

Lưu ý:
- Có mặt đúng giờ;
- Mang theo CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn;
- Mang theo photo và bản chính Giấy phép lái xe vật liệu PET (nếu có);
- Trang phục gọn gàng để chụp ảnh GPLX.

STT SBD HỌ VÀ TÊN           NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG

1 1 Bùi Thị Lan Anh                02/12/1983 145045366 B2

2 2 Nguyễn Doãn Anh         13/12/1989 001089001509 C

3 3 Nguyễn Thế Anh        11/08/1995 001095010677 B2

4 4 Nguyễn Việt Anh        10/06/1996 013286238 B2

5 5 Trần Quốc Anh                01/07/1989 001089010161 B2

6 6 Hồ Văn Bàng                  18/08/1985 020085000031 B2

7 7 Nguyễn Đắc Bằng          03/04/1981 013413721 B2

8 8 Lê Viết Bính                           25/11/1983 013502153 B2

9 9 Đỗ Đăng Bộ                           12/02/1985 172624913 B2

10 10 Nguyễn Xuân Cảnh                 27/09/1992 132037743 B2

11 11 Dư Văn Cầu                          17/05/1985 131245282 B2

12 12 Vũ Phương Chi                28/01/1995 001195004426 B2

13 13 Nguyễn Minh Chí          25/05/1981 131207190 B2

14 14 Nguyễn Mạnh Chinh          19/10/1990 037090000217 B2

15 15 Sùng Seo Chớ                 21/11/1991 063434603 C

16 16 Lưu Thị Kim Cúc         26/09/1982 001182021826 B2

17 17 Lê Trọng Cường                  30/11/1998 038098005436 B2

18 18 Đặng Văn Đại                23/01/1990 112394124 B2

19 19 Đoàn Ngọc Đăng        13/10/1995 132274089 B2

20 20 Phạm Đức Hồng Đăng     01/06/1992 013012236 B2

21 21 Nguyễn Văn Đạo        18/09/1987 001087015784 B2

22 22 Nguyễn Thành Đạt            20/08/1984 012281087 B2

23 23 Nguyễn Thị Diễm        19/07/1991 151830070 B2

24 24 Đồng Đức Đoan                23/10/1992 122063523 B2

25 25 Nguyễn Công Đồng           27/06/1985 162496159 B2

26 26 Lê Duy Đức                  04/06/1994 174242750 C

27 27 Lê Ngọc Đức                 12/12/1997 013399673 B2

28 28 Nguyễn Duy Đức         26/06/1977 011948866 B2

29 29 Nguyễn Trung Đức           12/05/1991 151823206 B2

30 30 Hà Thị Phương Dung       05/04/1982 026182000712 B2

31 31 Nguyễn Trang Dung         13/06/1991 012758883 B2

32 32 Bùi Đức Dũng                17/07/1976 001076011058 B2

33 33 Nguyễn Quý Dũng          10/07/1981 012588721 B2

34 34 Phạm Dũng                        26/08/1978 111530276 B2

35 35 Nguyễn Huy Dương            16/04/1990 121735983 B2

36 36 Đinh Xuân Giang           10/11/1987 172381197 B2

37 37 Vương Hoàng Giang          12/02/1980 001080012206 B2

38 38 Trần Hữu Giáp                04/03/1985 038085004635 B2

39 39 Hoàng Mạnh Giỏi        04/02/1986 145249661 B2

40 40 Nguyễn Văn Hải                   04/02/1990 121981054 B2

41 41 Nguyễn Đình Hân         30/12/1977 172226763 B2

42 42 Phạm Thị Thanh Hằng       21/04/1994 001194002098 B2

43 43 Nguyễn Văn Hanh           15/11/1990 168260689 C

44 44 Phùng Thị Hạnh            02/03/1988 070895624 B2

45 45 Nguyễn Ngọc Hiệp             09/07/1990 112492266 B2

46 46 Nguyễn Văn Hiệp         14/10/1988 121695131 B1

47 47 Nguyễn Trung Hiếu          23/09/1997 001097014658 B2

48 48 Trần Đức Hiệu                 04/09/1993 017242143 C

49 49 Lê Thị Thanh Hoa             16/08/1982 012952414 B2

50 50 Nguyễn Thị Thanh Hoa    12/11/1994 168472454 B2

51 51 Nguyễn Văn Hoan         22/08/1978 011894634 C

52 52 Nguyễn Ngọc Hoàng        10/05/1998 001098000706 B2

53 53 Nguyễn Thái Học         16/08/1994 135673766 C

54 54 Nguyễn Thị Huệ                  06/05/1985 001185016934 B2

55 55 Ngô Thế Hùng                 27/08/1980 111504753 B2

56 56 Phạm Mạnh Hùng          28/06/1994 008094000004 B2

57 57 Hoàng Xuân Hưng          12/11/1991 186970912 B2

58 58 Nguyễn Xuân Hưng           10/04/1996 001096010824 C

59 59 Hoàng Thị Hương         28/11/1980 111454696 B2

60 60 Nguyễn Thị Hương            27/03/1986 112076000 B2

61 61 Phùng Thị Thu Hương      13/11/1971 011633692 B2

62 62 Nguyễn Thị Hường            16/08/1990 112309205 B2

63 63 Nguyễn Thị Thu Hường      05/10/1989 001189002737 B2

64 64 Nguyễn Hữu Hưởng         25/03/1990 001090001425 B2

65 65 Nguyễn Thanh Huyền      25/02/1993 013345374 B2

66 66 Nguyễn Thị Huyền            24/10/1986 112112549 B2

67 67 Trần Công Khai                22/11/1970 011772107 B2

68 68 Đào Xuân Khải                15/07/1998 132348812 B2

69 69 Trần Trọng Khánh            07/06/1985 001085010914 B2

70 70 Trần Tiến Khoa                06/01/1999 001099001438 B2

71 71 Đỗ Cao Kiên                        25/12/1988 135322892 B2

72 72 Nguyễn Trung Kiên          21/07/1987 031087000591 B2

73 73 Nguyễn Văn Phong Lai    08/02/1999 001099011883 B2

74 74 Hà Thị Phương Lan          12/06/1979 111456568 B2

75 75 Nguyễn Thị Lánh         01/01/1983 001183016452 B2

76 76 Nguyễn Chí Long        25/12/1964 011704425 B2

77 77 Phạm Hải Long                25/06/1988 031088000633 B2

78 78 Bùi Thị Ngọc Mai               09/07/1991 017044738 B2

79 79 Nguyễn Thị Mai                 20/08/1986 112061774 B2

80 80 Nguyễn Tiến Mẫn         29/07/1972 014072000027 B2

81 81 Trần Tuấn Mạnh        04/08/1992 001092000057 B2

82 82 Nguyễn Thị Mây           11/04/1985 027185000418 B2

83 83 Dương Thanh Minh          25/05/1978 011959238 B2

84 84 Lê Bá Minh                        12/12/1986 038086001222 B2

85 85 Nguyễn Đức Minh        09/02/1995 184099857 B2

86 86 Phạm Quang Minh         10/10/1968 161910784 B2

87 87 Đinh Bá Nam                  17/08/1987 125342898 B2

88 88 Lưu Văn Nam                19/06/1991 173395629 B2

89 89 Trần Hải Nam                 23/02/1997 001097007349 B2

90 90 Trần Văn Nam                19/07/1991 163402451 B2

91 91 Phạm Toàn Năng         21/08/1981 038081000630 B2

92 92 Nguyễn Thị Nga           27/10/1988 112276984 B2

93 93 Phạm Thị Nga                 07/03/1979 033179000008 B2

94 94 Nguyễn Văn Nghĩa            22/03/1995 001095011975 B2

95 95 Đinh Hồng Ngọc                08/04/1999 013613870 B2

96 96 Nguyễn Công Ngọc            17/02/1987 112133382 B2

97 97 Vũ Bích Ngọc                02/11/1988 012766187 B2

98 98 Nguyễn Văn Nhã         09/05/1986 001086009249 B2

99 99 Đặng Thị Nhẫn                24/09/1979 82A052010107 B2

100  100  Ngô Thuỳ Ninh 17/01/1994     034194000808 B2

101  101  Trần Thị Nụ          02/12/1984     162645186 B2

102  102  Phạm Thị Kim Oanh      18/01/1974 012144191 B2

103 103 Nguyễn Thị Phiên   08/07/1979 001179005520 B2

104 104 Nguyễn Văn Phong   07/11/1983 131530241 B2

105 105 Nguyễn Hồng Phúc   22/12/1987 112133224 B2

106 106 Ngô Thị Phương 20/10/1988 173026357 B2

107 107 Nguyễn Minh Phương 13/11/1993 132107668 B2

108 108 Nguyễn Việt Phương  16/10/1982 017098394 B2

109 109 Phạm Hồng Phượng  24/10/1990 095160809 B2

110 110 Bùi Doãn Hoàng Quân30/11/1992 017063450 C

111 111 Ngô Văn Quang    02/05/1992 038092007086 B2

112 112 Nguyễn Nhất Quang 29/08/1994 184134012 B2

113 113 Trần Minh Quang 27/12/1977 013660892 B2

114 114 Nguyễn Thế Quyền   24/08/1996 017169977 B2

115 115 Kiều Văn Sáng        14/12/1981 162051823 B2

116 116 Đỗ Văn Sanh        06/02/1966 173626951 B2

117 117 Chìu Quay Sếnh        16/01/1990 022090000547 C

118 118 Đỗ Trung Sơn        02/05/1986 012593719 B2

119 119 Lê Xuân Sơn        25/01/1991 173356544 B2

120 120 Nguyễn Văn Sơn        10/02/1978 168281808 B2

121 121 Hoàng Ngọc Tá        01/10/1982 034082005871 B2

122 122 Hoàng Văn Tài        19/02/1978 44A001150244 B2

123 123 Nguyễn Minh Tâm 17/06/1999 013592841 B2

124 124 Dương Nguyễn Duy Thái01/05/1999 013701073 B2

125 125 Nguyễn Tiến Thắng     18/07/1996 174138521 B2

126 126 Nguyễn Duy Thanh   17/10/1985 040085000448 B2

127 127 Đinh Nhật Thành 14/02/1986 033086002980 B2

128 128 Nguyễn Đức Thành  18/10/1987 111676674 B2

129 129 Nguyễn Tiến Thành  17/07/1982 001082005942 B2

130 130 Lê Văn Thao        24/01/1992 145446288 B2

131 131 Bùi Phương Thảo 19/09/1989 113407087 B2

132 132 Nguyễn Văn Thiết      09/09/1983 013500779 B2

133 133 Đỗ Đình Thịnh        20/12/1959 112263812 B2

134 134 Ngô Tiến Thịnh    17/08/1982 001082009752 B2

135 135 Nguyễn Thành Thọ   07/09/1986 001086006222 B2

136 136 Nguyễn Văn Thọ 02/09/1977 038077000209 B2

137 137 Đặng Hoàng Thu 30/09/1992 113511387 B2

138 138 Nguyễn Hà Thu        18/07/1993 013066168 B2

139 139 Vũ Thị Minh Thu 20/11/1990 091104579 B2

140 140 Vũ Tiến Thu                24/10/1970 012445978 B2

141 141 La Thị Bích Thuỷ       11/02/1985 019185000051 B2

142 142 Cao Đức Tiến        13/03/1985 131286492 B2

143 143 Trương Minh Tính    18/10/1984 001084020675 C

144 144 Vũ Viết Tính        07/08/1978 162145480 B2

145 145 Lê Thị Tĩnh                28/12/1988 172679532 B2

146 146 Nguyễn Văn Tịnh 18/10/1986 001086010156 B2

147 147 Nguyễn Thị Triệu       06/06/1972 012859180 B2

148 148 Phạm Văn Trọng 20/12/1989 073221010 B2

149 149 Trịnh Đức Trọng 22/01/1987 162711500 B2

150 150 Đinh Văn Trường 10/01/1990 162890759 B2

151 151 Tống Văn Trường 15/06/1994 164523834 C

152 152 Lê Anh Tú                 28/05/1993 001093004815 B2

153 153 Phạm Thanh Tú   21/12/1979 001179001077 B2

154 154 Đàm Thanh Tuấn 29/08/1985 090839549 B2

155 155 Nguyễn Anh Tuấn 14/02/1995 017430325 B2

156 156 Phan Trọng Tuấn 29/10/1979 111931716 B2

157 157 Trần Văn Tuấn        20/01/1986 024086000303 B2

158 158 Vi Mạnh Tùng        15/12/1991 001091008853 B2

159 159 Vi Thanh Tùng       10/09/1992 062274023 C

160 160 Lê Thị Tươi                05/04/1993 001193004198 B2

161 161 Ngô Duy Tưởng         22/11/1989 112373125 B2

162 162 Trương Quang Tuyên22/11/1993 001093005494 B2

163 163 Nguyễn Văn Tuyến    18/01/1984 038084009382 B2

164 164 Nguyễn Văn Tuyến    11/11/1978 001078015343 B2

165 165 Phạm Văn Tuyến 16/12/1990 163051128 B2

166 166 Chu Ngọc Tuyền        27/06/1989 001089015587 B2

167 167 Nguyễn Thị Út        25/07/1984 001184012531 B2

168 168 Nguyễn Thị Vân        26/10/1974 001174005551 B2

169 169 Đỗ Đức Việt                15/10/1985 012279983 B2

170 170 Mai Thế Vũ                 21/12/1975 027075000036 B2

171 171 Nguyễn Tuấn Vũ 09/10/1994 017465939 C

172 172 Nguyễn Quốc Vương19/05/1985 131671107 B2

173 173 Bùi Đức Vượng           30/11/1979 111895840 B2

174 174 Nguyễn Quốc Vượng19/05/1986 017182208 C

175 175 Nguyễn Thị Xuyến    16/03/1988 034188003551 B2

176 176 Phạm Quang Ý         05/01/1988 001088008009 C

Bài Viết Mới Cùng chuyên mục

Thi sát hạch lái xe ô tô sẽ thay đổi từ 01/5/2020, lắp thiết bị giám sát cả lý thuyết và thực hành trên đường

Thi sát hạch lái xe ô tô sẽ thay đổi từ 01/5/2020, lắp thiết bị giám sát cả lý thuyết và thực hành trên đường

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lương Duyên Thống, Vụ trưởng Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN) cho biết, để nâng cao công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 38/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 12 quy định về đào tạo cấp GPLX. Thông tư 38 bổ sung một số điểm mới như quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Học bằng lái xe ô tô

Học bằng lái xe ô tô

Học lái xe oto B2, B1, C uy tín, chất lượng, có bằng nhanh nhất và tỷ lệ đậu hàng đầu Hà Nội. Số sàn, số tự động. Liên hệ Hotline ngay để nhận được thông tin mới nhất về các trương trình khuyến mãi của trung tâm chúng tôi.
Tổng cục đường bộ Việt Nam dự kiến nâng từ 450 câu lên 600 câu hỏi lý thuyết trong thi bằng lái xe ô tô cuối quý I năm 2019

Tổng cục đường bộ Việt Nam dự kiến nâng từ 450 câu lên 600 câu hỏi lý thuyết trong thi bằng lái xe ô tô cuối quý I năm 2019

Tổng cục đường bộ Việt Nam đang sửa đổi bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe. Bộ câu hỏi mới sẽ tăng từ 450 câu lên 600 câu. Dự kiến thời gian áp dụng bộ câu hỏi mới là từ cuối quý I năm 2019.
Xe ô tô Vinfast sẽ ra mắt xớm hơn dự kiến

Xe ô tô Vinfast sẽ ra mắt xớm hơn dự kiến

Ngoài 4 mẫu ô tô trên, trong ngày tiếp Thủ tướng về thăm tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất xe ô tô Vinfast ngày 13/05/2018 thì tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thông báo sẽ sản xuất thêm cả mẫu xe bus điện.

LIÊN HỆ - TƯ VẤN HỌC LÁI XE Ô TÔ

Dạy lái xe T&T liên tục tuyển sinh học lái xe các hạng. Thi nhanh nhất toàn quốc với chi phí trọn gói rẻ nhất, Uy tín, chất lượng, Đỗ hàng đầu toàn quốc

Dạy lái xe T&T
Địa chỉ chính: 204 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cơ sở: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Cơ sở: HH2A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở: Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

Cơ sở: Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 093 464 5779 -0868 277 275 - 037 637 7575

Email: daotaolaixe.nt@gmail.com

Học lái xe ô tô – xe máy tại Hà Nội

Ngọc Mai: 093 464 5779
Thanh An: 0868 277 275